Oprema za podršku cevovodnom sistemu

 • Vakuumski izolirani filter

  Vakuumski izolirani filter

  Vakuumski obloženi filter se koristi za filtriranje nečistoća i mogućih ostataka leda iz rezervoara za skladištenje tečnog azota.

 • Vent Heater

  Vent Heater

  Ventilacijski grijač se koristi za zagrijavanje otvora za plin separatora faza kako bi se spriječilo smrzavanje i velike količine bijele magle iz otvora za plin, te poboljšala sigurnost proizvodnog okruženja.

 • Sigurnosni ventil

  Sigurnosni ventil

  sigurnosni ventil i grupa sigurnosnih ventila automatski otpuštaju pritisak kako bi osigurali siguran rad sistema cijevi sa vakuumskim omotačem.

 • Gas-tečnost Barijera

  Gas-tečnost Barijera

  Gas-tecnost Barrier koristi princip gasnog zaptivanja da blokira toplotu sa kraja VI cevovoda u VI cevovod i efikasno smanji gubitak tečnog azota tokom diskontinuiranog i povremenog rada sistema.

 • Specijalni konektor

  Specijalni konektor

  Specijalni konektor za rashladnu kutiju i rezervoar za skladištenje može da zameni izolovanu obradu na licu mesta kada je VI cevovod spojen na opremu.