Sistem dinamičke vakuumske pumpe

  • Sistem dinamičke vakuumske pumpe

    Sistem dinamičke vakuumske pumpe

    Cjevovodi sa vakuumskim omotom mogu se podijeliti na dinamičke i statičke VJPiping.Statični cevovod sa vakuumskim omotačem je u potpunosti završen u fabrici.Dynamic Vacuum Jacketed Piping postavlja vakuumsku obradu na gradilištu, ostatak montaže i obrade procesa je još uvijek u fabrici za proizvodnju.