Slučajevi i rješenja postrojenja za odvajanje zraka

/rješenja-slučajeva-slučajeva-za-zrak-odvajanje/
/rješenja-slučajeva-slučajeva-za-zrak-odvajanje/
/rješenja-slučajeva-slučajeva-za-zrak-odvajanje/
/rješenja-slučajeva-slučajeva-za-zrak-odvajanje/

U velikim industrijskim parkovima, železarama i čeličanama, hemijskim postrojenjima nafte i uglja i drugim mestima, potrebno je postaviti postrojenja za separaciju vazduha koja će im obezbediti tečni kiseonik (LO2), tečni azot (LN2), tečni argon (LAr) ili tečni helijum (LHe) u proizvodnji.

VI cevovodni sistem se široko koristi u postrojenjima za odvajanje vazduha.U poređenju sa konvencionalnom izolacijom cevovoda, vrednost curenja toplote VI cevi je 0,05~0,035 puta od konvencionalne izolacije cevi.

HL Cryogenic Equipment ima skoro 30 godina iskustva u projektima postrojenja za odvajanje vazduha.HL-ova vakuumsko izolirana cijev (VIP) je standardna prema ASME B31.3 kodu za tlačne cijevi.Inženjersko iskustvo i sposobnost kontrole kvaliteta kako bi se osigurala efikasnost i isplativost postrojenja kupca.

Srodni proizvodi

POZNATI KUPCI

  • Saudijska korporacija osnovne industrije (SABIC)
  • Air Liquide
  • Linde
  • Messer
  • Air Products & Chemicals
  • BOC
  • Sinopec
  • Kineska nacionalna naftna korporacija (CNPC)

SOLUTIONS

HL Cryogenic Equipment pruža kupcima vakuumski izolovani cevovod koji ispunjava zahteve i uslove velikih postrojenja:

1. Sistem upravljanja kvalitetom: ASME B31.3 Kodeks tlačnih cijevi.

2. Duga udaljenost prijenosa: Visoki zahtjevi za kapacitetom vakuumske izolacije kako bi se smanjili gubici gasifikacije.

3.Duga transportna udaljenost: potrebno je uzeti u obzir kontrakciju i širenje unutrašnje cijevi i vanjske cijevi u kriogenoj tekućini i pod suncem.Maksimalna radna temperatura može biti projektovana na -270℃~90℃, obično -196℃~60℃.

4. Veliki protok: Najveća unutrašnja cijev VIP može biti dizajnirana i proizvedena prečnika DN500 (20").

5. Neprekidni radni dan i noć: Ima visoke zahtjeve u pogledu zaštite od zamora vakuumsko izoliranog cijevnog sistema.HL je poboljšao standarde dizajna fleksibilnih tlačnih elemenata, kao što je projektni pritisak VIP-a 1,6MPa (16bar), projektni pritisak kompenzatora je najmanje 4,0MPa (40bar), a za kompenzator za povećanje dizajna jake strukture .

6. Povezivanje sa pumpnim sistemom: Najviši projektovani pritisak je 6,4Mpa (64bara), i potreban mu je kompenzator razumne strukture i snažnog kapaciteta za podnošenje visokog pritiska.

7. Različite vrste povezivanja: Vakuumski bajonet priključak, Vakuumski priključak prirubnice i Zavareni priključak.Iz sigurnosnih razloga, ne preporučuje se upotreba vakuumskog bajonetnog priključka i prirubničkog spoja vakuumskog utičnica u cjevovodu velikog prečnika i visokog pritiska.

8. Dostupna serija ventila sa vakumskom izolacijom (VIV): Uključujući vakuumski izolovani (pneumatski) zaporni ventil, vakuumski izolovani nepovratni ventil, vakuumski izolovani regulacioni ventil itd. Različiti tipovi VIV-a se mogu modularno kombinovati za kontrolu VIP-a po potrebi.

9. Dostupan je specijalni vakuumski konektor za hladnu kutiju i rezervoar za skladištenje.